Okulumuz Hakkında

Okulumuz Hakkında

2013 yılında Rietberg`in merkezinde aҫılan okulumuz, geleceğe yönelik ve yeniliğe aҫık bir okuldur. Okulumuzda șimdilik sadece 5. ve 6. sınıflardan altıșar tane bulunur. 10 ve 13 yaş arasında toplam 350 öğrenciden ve 26 öğretmen olușur. Okulumuz her sene büyümektedir. 2022 de 1200 öğrencimizin olmasını bekliyoruz. 2022 yılından itibaren okulumuzda lise dahil Nordrhein-Westfalen`de yapıla bilecek mezuniyetler elde edile bilir.

Okulumuzun sloganı – „Yașamak – öğrenmek – bașarmak“ – okul hakkında düșüncemizi hemen hemen özetliyor. Amacımız öğrencilerimizin sorumlu yetișkin olması ve hayatın farklı beklentilerine katlana bilmeleridir. Bunun iҫin gereken özellikleri okulda öğrene ve tecrübe edebilirler.

Her türlü dinden, kültürden ve uluștan gelen öğrencilerimiz olduğu icin, okul hayatımızı buna göre kurmaya ve bu ҫeșitliliğe uygun olmaya ҫalıșıyoruz. Farklı projeler,okul kulüpleri, uluslararası kafeteryamız ve ögrenci değiș tokușlarımız buna örnektir. Okulumuzda ders sabah 7:30 da bașlıyor. Pazartesi, ҫarșamba ve perșembe günleri öğlen 3:25 de, salı ve cuma günleri ise 12:50 de bitiyor. Okulumzda verilen dersler:  diller: almanca/ ingilizce/ fransısca/ ispanyolca/ türkҫesosyal bilimleri: tarih bilimi, ҫoğrafya, politikadoğa bilimleri: biyoloji, fizik, kimyasanat ve dizayn, zanaat dersi, fiziksel eğitim (yüzme dahil), din eğitimi ve müzik dersi

Okulumuzun tesisleri birҫok spor salonları, kapalı yüzme havuzu, spor sahaları, bir mutfak, bir kantin, bir köșk, bilgisayarlı odalar, öğrencilerin kendi kendine ҫalıșa bilecekleri odalar ve bir tiyatrodan olușmaktadır. Tiyatromuz Shakespear’in Globe Theatre’sinin mimarına uymaktadır. Tiyatro Rietberg belediyesine aittir. Öğrencilerimiz tarafından kullanımı takdir edilip destekleniyor.

Okulumuz iki millieğitim projesine katılmaktadır. Biri öğrencilerimizin farklılığı ve bunu derslerde nasıl kullanabileceğimiz ile ilgili. Ikincisi ise gerekli eğitim dili olan Almancanın yanında öğrencilerimize anadillerinde ders görme avantajını sağlamamızdır. Detaylı bilgileri linklerimizde bula bilirsiniz: http://www.lehrerfortbildung.schulministerium.nrw.de/vielfaltfoerdern/
ve www.sprachsensible-schulentwicklung.de.

Okulumuz dil yarıșmalarınada katılmaktadır. Ayrıca okulumuz senelerdir anlașmalı bir okullan (Saddleworth School) misafir öğrenci degișikliğini gerҫekleștiriyor. Hedeflerimizden biri de dünya ҫapında misafir öğrenci projelerimizi gerҫekleștire bilmektir. Profilimizi www.etwinning.de sayfasından göre bilirsiniz. Ayrıca okulumuzda bulunan özel kafeteryada öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin kültürlerini tanıtma ve diğer kültürleri tanıma avantajıda olmaktadır.

Daha fazla bilgi sahibi olmak yada bizimle iletișime geҫmek istiyorsaniz e-mail ve telefonumuz: sekretariat@gesamtschule-rietberg.de Telefon: + 49 5244 986480.